rishi is now dancing to the cu…

rishi is now dancing to the cupid shuffle