cherokee rushing touchdown

cherokee rushing touchdown