Final score of 56-44. Cougars …

Final score of 56-44. Cougars improve to 8-0 on the season